obserwuję uważnie
widzę czarno-białe
cudowne detale

watching carefully
seeing black&white
loving details